Příspěvek klubu TS For Dance

Příspěvky uhraďte na účet č.2200178531/2010 
Do poznámky napište jméno dítěte, abychom platbu snadno přiřadili

Děti a junioři

pololetí      1 600 Kč

Ostatní kurzy

10 lekcí 2 000 Kč