Druhy tanců

nacelorepublikovétanečnísoutěže.Min.1x/14dnízanámibudejezditšikovnápřažskátrenérka,sekteroubudenašetanečnízdokonalováníseještěrychlejší.
        Standardní tance

Charakteristiky standardních tanců

  Waltz Tango Valčík Slowfox Quickstep
Takt 3/4 4/8 (2/4) 3/4 4/4 4/4
Tempo [takt/min] 28-30 31-33 58-60 28-30 50-52
Metronom [bps] 84-90 124-132 174-180 112-120 200-208
Důraz v taktu 1 1, 3 1 1, 3 1, 3

 

Latinsko-americké tance

Charakteristiky latinskoamerických tanců

 

  Samba Cha-cha Rumba Paso doble Jive
Takt 2/4 4/4 4/4 2/4 4/4
Tempo [takt/min] 50-52 30-32 25-27 60-62 42-44
Metronom [bps] 100-104 120-132 100-108 120-124 168-176
Důraz v taktu 2 1 4 1 2, 4