Pohybovka pro nejmenší

  • Pohybová a rytmická cvičení s hudbou
  • Pro děti mladšího školního věku od 5 do 9 let
  • Úterý od 17 do 18 hod.
  • Sál  v Poříčanech U Hroudů

Cena za kurz je 1 600 Kč za jedno pololetí.